juli 2015

Om å sette egne grenser

Dette er et tema som ligger mitt hjerte nært. Det er noe jeg hver dag jobber med å praktisere og bli flinkere på. Det å sette klare grenser for hva som er greit for meg, hva jeg ønsker å ha i livet...
hits