Om Naturhuset

Arkitekt Bengt Warne utarbeidet ideen om Naturhuset på 70tallet; å bygge huset sitt inni et veksthus. Skandinavisk klima kan innebære litt for lave temperaturer og for mye vind når det gjelder å dyrke frukt og grønnsaker. Med drivhuset rundt boligen kan vi dyrke det meste, i store mengder, og husets utside blir vedlikeholdsfritt. Plassen blir bedre utnyttet, da vi slipper å ha både et bolighus og et drivhus. Energien blir utnyttet bedre: boligens oppvarmingsbehov reduseres med 50 % da drivhuset og dets planter og frukttrær, tilbyr naturlig isolasjon til boligen. På sommeren kjøles drivhuset ned ved at varm og fuktig luft stiger opp når lufteluker på taket åpnes, og nedkjølt luft fra jordrør kommer inn. På vinteren virker dette motsatt ved at oppvarmet luft kommer inn i drivhuset når man fyrer inne i huset. Dette er et prinsipp hentet fra naturen, temittboliger. Boligen gir varme til drivhuset, og drivhuset gir varme og beskyttelse til boligen. Naturhuset forurenser ikke i det hele tatt; rent vann kommer inn, rent vann går ut. Ikke et eneste giftig utslipp, og vi trenger ikke være tilkoblet noe kloakksystem. Her brukes alt igjen.www.ecorelief.se
http://bengtwarne.malwa.nu

Én kommentar

Elisabeth

14.12.2014 kl.14:06

Fantastisk:) <3

Skriv en ny kommentar

hits